AJDON

  ตำราวิชามหาทักษา เรื่องดวงดาว-ภพภูมิ

300
300 /ชิ้น ลดทันที 0

ตำราวิชามหาทักษา เรื่องดาวเสวย-ดาวแทรก

มหาทักษาเป็นวิชาที่ว่าด้วยการพยากรณ์จากวันเกิด และเป็นวิชาที่จำเป็นในหลักการดำรงชีวิตหรือเรียกว่าวิชาการดำเนินชีวิตเช่นตั้งชื่อต้องถูกตามหลักทักษา

ใช้รถต้องถูกโฉลกกับสีที่เป็นมงคล ฯลฯ และยังใช้คู่กับโหราศาสตร์อีกหลายแขนงเพราะฉะนั้นภักษาเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากวิชาหนึ่ง

ทางสถาบันโหราศาสตร์สากลจึงยึดหลักให้นักเรียนทุกคนควรเรียนรู้ในวิชาทักษาทุกคน ถึงแม้ว่านักเรียนแต่ละคนจะมีความสามารถในการพยากรณ์วิเคราะห์ดวงชะตาในศาสตร์แขนงอื่นได้อย่างดีแล้วก็ตาม

ก็ยังจำเป็นต้องเรียนเพราะถือว่าเป็นวิชาบังคับเพราะฉะนั้นทางสถาบันโหราศาสตร์สากล จะต้องให้นักเรียนทุกคนเรียนวิชาทักษา ก่อนที่จะสอบในวิชาแขนงอื่นๆต่อไป

การเรียนโหราศาสตร์ ผู้สอนไม่ได้ต้องการให้ทุกคนงมงาย แต่โหราศาสตร์ก็เป็นวิชาหนึ่งที่ว่าด้วยสถิติ ซึ่งผลอยู่กับการกระทำซึ่งการกระทำก็อยู่ที่ตัวผู้กระทำดังนั้นการเรียนรู้โหราศาสตร์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดี

แต่เราไม่ควรจะงมงายเกินไป ทุกอย่างมองให้ดี มองให้เป็นกลาง มองให้ถึงแก่น ซึ่งบทเรียนในโหราศาสตร์สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจริงได้

สมาคมโหราศาสตร์สากลเปิดสอนโหราศาสตร์ เพื่อประกอบอาชีพวิชา เลขศาสตร์ไทย ๗ ตัว ๙ ฐาน สอนโดย อ.ประกาย ณ สงขลา https://youtu.be/iD0wPiAkbh4

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

091-776-8147


สอบถามและพูดคุยเกี่ยวกับสินค้า


หมวดหมู่สินค้า