AJDON

  ข้าวกล้อง กข43 ตราเพชรคอรุม (ข้าวอินทรีย์ปลอดสารเคมี 100%)

140
150 /ห่อ ลดทันที 10

ข้าวกล้อง กข43 ตราเพชรคอรุม (ข้าวอินทรีย์ปลอดสารเคมี 100%)

ขนาดบรรจุ 1 กก. จัดส่งฟรี

ผลิตโดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศนูย์ข้าวชุมชนคอรุม ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์


เป็นผลิตภัณฑ์ OTOPคุณภาพ และมีขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตราฐานORGANIC (อินทรีย์แท้ ปลอดสารเคมี 100%)


เป็นข้าวที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพแบบครบวงจร ซึ่งเป็นวิธีที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี เน้นกรรมวิธีทางธรรมชาติด้วยการใส่ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักธรรมชาติบำรุงดิน


เราเริ่มจากการฟื้นฟูดินโดยการใช้ปุ๋ยหมักไถกลบหน้าดิน 

 ศัตรูพืชเราจัดการด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำให้ข้าวของเราเป็นข้าวออร์แกนิค

ไม่มีสารเคมี 


ข้าวพันธ์กข.43 คือข้าวมีค่าดัชนีน้ำตาลในระดับปานกลางค่อนไปทางดัชนีน้ำตาลต่ำ

- เหมาะกับผู้บริโภคที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ไต

-ผู้ที่ห่วงใยสุขภาพ

- ผู้ที่กำลังลดน้ำหนัก  ที่ต้องการจะลดปริมาณน้ำตาลจากข้าวและอาหารที่กินในแต่ละวัน


 เพราะเมื่อรับประทานอาหารน้ำตาลต่ำ  อย่างข้าว กข. 43 ร่างกายก็จะเปลี่ยนแป้งไปเป็นน้ำตาลได้ช้าลง 

ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และช่วยให้เราไม่หิวง่าย :)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Phone : 081 304 923

Id line  ar4422

คุณอารีรัตน์ ลิ้มเลิศผลบุญสอบถามและพูดคุยเกี่ยวกับสินค้า


หมวดหมู่สินค้า